Privacy Beleid

Wij zijn E-ngineers B.V. (E-ngineers), een Nederlands bedrijf met kantoren in World Trade Center The Hague, Prinses Margrietplantsoen 33, 2595AM in Den Haag, Nederland. E-ngineers maakt deel uit van de E-ngineers Group. Zie onze website onder «Contact» voor meer informatie.

E-ngineers is een softwarebedrijf dat zijn klanten verschillende tools biedt voor beheer, inspectie en tracking, onafhankelijke portals, mobiele en tabletoplossingen en innovatieve sociale bedrijfsconcepten.

Door toegang te nemen tot onze websites (http://e-ngineers.com) en ons e-mails en andere correspondentie met persoonlijke gegevens te sturen, erkent u dat u dit privacybeleid en de hierin beschreven procedures voor het verzamelen en verwerken van informatie hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat om uw persoonlijke gegevens te verstrekken en uw volledige en onvoorwaardelijke toestemming geeft voor verwerking daarvan onder de voorwaarden van dit Privacy Policy.

Met behulp van dit Privacybeleid, dat is opgesteld op basis van en in strikte overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) (GDPR) (EU) 2016/679, willen we u informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen de persoonlijke gegevens die op deze website zijn verzameld alleen gebruiken conform deze Privacy Policy.

Hieronder vindt u informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, met wie deze worden gedeeld en welke controle- en informatierechten u mogelijk heeft.

I. Definities

 • Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een ID, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-id.
 • Verwerking: elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of enige vorm van openbaarmaking of ander gebruik.

II. De typen persoonlijke gegevens en de doeleinden van de verwerking

 1. We verwerken de volgende persoonlijke gegevens:
  1. Naam;
  2. E-Mail-Adres;
  3. IP-Addres;
  4. Type, naam en ID van de machine;
  5. Datum en tijd van uw vraag;
  6. Inhoud van uw vraag;
  7. Informatie over de versie van uw browser;
  8. De resolutie van uw scherm;
  9. Informatie over uw programma, inclusief de taal-instellingen;
 2. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor communicatie met de gebruikers van onze site.

  De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) 1 lit. b en f GDPR. Het verstrekken van de bovengenoemde persoonlijke gegevens is nodig voor het initiëren van een contract, voor de presentatie van onze diensten, voor het beantwoorden van uw vragen en om onze website aan u te tonen. Deze verwerking is verder gebaseerd op ons legitieme belang, om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan leiden tot nadelen, zoals het niet reageren op uw verzoek; u bent echter niet wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

 1. Advertentie
  Als we uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de levering van een dienst, kunnen wij direct marketing inhoud naar uw e-mailadres sturen over vergelijkbare diensten van ons. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzenden van direct marketing-inhoud (zie nr. III.7).
 2. Geautomatiseerde besluitvorming
  Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen teweegbrengt die op u betrekking hebben of die u direct aangaan.
 3. Informatie delen
  In het geval dat wij een reorganisatie ondergaan of aan een derde partij worden verkocht, kunnen persoonlijke gegevens die wij over u hebben worden overgedragen aan die geherstructureerde entiteit of derde partij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken of delen met onze groepsmaatschappijen voor de doeleinden genoemd in nr. II.2.

  We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dat wettelijk is toegestaan of vereist is (bijvoorbeeld bij een gerechtelijk bevel).

 4. Veiligheid
  We hebben redelijke, moderne beveiligingsmaatregelen getroffen om ons te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van informatie nooit zal plaatsvinden, doen we al het mogelijke om dit te voorkomen. Houd er rekening mee dat het verkrijgen of aanleveren van informatie via internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie via onze website niet garanderen terwijl deze op het internet wordt verzonden en dergelijke contacten zijn op eigen risico.
 5. Dataretentie
  We streven ernaar onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens zo beperkt mogelijk te houden. Bij afwezigheid van specifieke bewaartermijnen als uiteengezet in dit privacybeleid, zullen uw persoonlijke gegevens slechts zolang worden bewaard als we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld en, indien van toepassing, zolang als wettelijk vereist is.

III. Uw rechten

Volgens de wetgeving hebt u mogelijk het recht om sommige of alle van de volgende rechten uit te oefenen:

 1. Informatie op te vragen (i) en geïnformeerd te worden over de bewaring van uw persoonlijke gegevens (ii) toegang tot en/of duplicaten van uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, inclusief de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de gegevens, alsmede potentiële retentie perioden;
 2. Verzoeken om rectificatie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld omdat (i) het onvolledig of onnauwkeurig (ii) is, het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het werd verzameld, of (iii) de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd is ingetrokken;
 3. Op elk moment – zonder gevolgen voor gegevensverwerkingsactiviteiten die hebben plaatsgevonden vóór een dergelijke intrekking – uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken;
 4. U kunt eisen niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering (automatische beslissingen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking met het oog op de beoordeling van verschillende persoonlijke aspecten) die rechtsgevolgen voor u hebben of die u aangaan;
 5. Vraag informatie op (i) om de persoonlijke gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens naar een andere controller (ii) te verzenden zonder tegenwerking van onze kant en, indien dit technisch mogelijk is, persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke te laten doorgeven;
 6. Juridische stappen te ondernemen in verband met een mogelijke inbreuk op uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en om klachten in te dienen bij de bevoegde regelgevers voor gegevensbescherming;
 7. Op elk moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens, als:
  • we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing
  • of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

IV. Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen over dit Privacy Policy of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u ons deze per e-mail sturen. U kunt contact met ons opnemen dev@e-ngineers.com. De informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (naam, e-mail) wordt verwerkt om uw verzoek te behandelen en wordt gewist wanneer dat is gedaan. Als alternatief zullen we de verwerking van de betreffende informatie beperken in overeenstemming met de wettelijke retentievereisten.

V. Wijzigingen in dit Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen door onze website bij te werken. Bezoek de website regelmatig en bekijk onze actuele Privacy Policy. Dit Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.