Home/Over ons/Werkwijzen

Zorg voor werkwijzen om gemiste deadlines
te voorkomen!

We hebben allemaal veel geleerd over methoden en modellen. We volgen
Agile en Waterval en soms andere: Iteratief, Incrementeel, Spiraal, RAD
en Extreem. In de praktijk is het model het model. Maar het proces van
software-engineering verschilt voor elk bedrijf, afhankelijk van de structuur,
bedrijfsprocessen, soort projecten, het systeem van budgettering en
voorkeuren. In de meeste gevallen maakt u een combinatie van modellen
die is aangepast aan uw eigen behoeften. En dit kan zelfs veranderen
voor verschillende projecten binnen een bedrijf.

Beter Agile dan Waterval? Verspil geen tijd maar ontwikkel
gewoon een werkwijze!

De modernste processen verwijzen je vaak naar Agile. Hoewel een klant in de praktijk met Waterval werkt, kan hij de vereisten tijdens de ontwikkeling steeds weer wijzigen. Dat lijkt onmogelijk met dat model en uiteindelijk komen we aan bij Water-Scrum-Fall. Over Agile gesproken, het lijkt erop dat veel mensen uitgaan van anti-documentatie, anti-planning, anti-architectuur en niet-discipline. Maar dit is helemaal niet het geval. Agile is gericht op het minimaliseren van risico’s van het softwareontwikkelingsproces. Het zorgt voor transparantie en als het project mislukt, gebeurt het sneller. Maar het vereist hetzelfde sterke proces, en in sommige delen zelfs meer dan een Waterval.

Een goede coördinatie van de processen tussen u en de outsourcingprovider is cruciaal!

Als u software ontwikkelt, is het belangrijk om de processen zodanig
in te stellen en te volgen om efficiënt en succesvol te werken. Als je de ontwikkeling uitbesteedt aan een derde partij zoals E-ngineers, wordt dat niet alleen belangrijk maar cruciaal. Veel hangt af van hoe goed de processen worden gecoördineerd tussen een klant en een ontwikkelaar van software. Het is ook van cruciaal belang dat uw leverancier over voldoende vaardigheden en ervaring beschikt om met uw processen (zowel technisch als communicatief) te kunnen werken en u zelfs kan helpen deze te verbeteren of te ontwerpen.

E-ngineers ondersteunt en adviseert hoe de werkwijzen uit
te werken en af te wikkelen

E-ngineers is in staat om verschillende werkwijzen toe te passen. Bij het opzetten en ondersteunen van de processen, werken we specifiek samen met de klant en regelen we de volgende zaken:

We zetten een relatie op als een gelijkwaardige partner en brengen het ontwikkelteam en de klant zo dicht mogelijk bij elkaar in:

  • Communicatie;
  • Begrip van de huidige systemen en toekomstige producten;
  • Details van alle relevante processen en ontwikkelingsspecificaties.

We leren de behoeften en structuur van de klant; interne bedrijfs-, IT- en communicatieve processen; ontwikkeling, projectmanagement en vergelijkbare tools.

We rangschikken werkzaamheden en concentreren ons op het belangrijkste; rekening houdend met de details.

We motiveren de leden van het ontwikkelteam om proactief te zijn.

We plannen zeer nauwkeurig en houden ons aan het plan:
dagelijkse planning, wekelijkse planning, iteratie en releaseplanning.

We bespreken met de klant en stellen opnieuw prioriteiten als de klant de eisen tijdens de projectimplementatie verhoogt.

We houden de samenstelling van het team bij. Het is heel gebruikelijk dat je niet alleen ontwikkelaars nodig hebt als onderdeel van het team, maar ook Product \ Projectmanagers, Architecten, UX-specialisten en Teamleiders worden in de praktijk vaak genegeerd. Sommige rollen kunnen door mensen van de klant worden uitgevoerd, sommige kunnen gedeeltelijk worden vervangen door onze specialisten. Maar de beslissingszones en verantwoordelijkheden moeten dan duidelijk worden overeengekomen en vastgelegd.

Als u wilt gaan werken met een gekwalificeerde softwareontwikkelings leverancier, vraag dan documentatie aan "hoe wij een proces opzetten en u helpen om een samenwerking te starten"

Micromanagement in IT teams.
Hoe te vermijden en wanneer is het nodig?

Wilt u meer weten?