Home/Over ons/Hoe wij werken

Hoe wij werken om een succesvolle ervaring
op te bouwen bij outsourcing

Kennis van processen, ervaring bij de effectieve toepassing ervan en onze
voortdurende investering in de nieuwste en meest efficiënte technologieën
verplichten ons aan onze klanten waarde te leveren door en een succesvolle
samenwerking op te bouwen.
Om een bijdrage te leveren aan projecten van klanten geven we er de voorkeur
aan mensen te leren hoe ze kunnen creëren en werken in een agile cultuur.
EEN PROJECT BESPREKEN?

Hoe wij werken

Softwareontwikkeling

Beginnen met een pilot: proof of the pudding

De keuze van een softwareleverancier is een belangrijk punt voor een klant. Daarom bieden we een nieuwe klant altijd een pilot van 1 of 2 weken aan. We kunnen tientallen presentaties maken, talrijke referenties geven en een reeks interviews afnemen, maar een praktische samenwerking toont altijd de beste situatie. Een pilot stelt u in staat om de match te beoordelen met betrekking tot technieken, methoden, aanpak en vooral de communicatie tussen de klant en leverancier.

Hoe we plannen

We plannen altijd vooraf een intensieve kennismaking van onze teamleden met die van de klant. Taakregistratie en versiebeheer, duidelijke en transparante processen, sterke communicatie-afspraken, acceptatiecriteria, testprotocollen, infrastructurele problemen, releasemanagement en processen – dit alles moet strikt worden besproken, goedgekeurd, vastgelegd en nageleefd gedurende het project.

Hoe we communiceren

Periodieke bijeenkomsten van onze teamleden met de klant ter plaatse zijn noodzakelijk voor een succesvolle samenwerking. Het helpt bij het creëren van vertrouwen, het verkrijgen en vernieuwen van informatie over de pijplijn van potentiële projecten, architectonische details, demonstratie van interne infrastructuur, gezamenlijke infrastructurele kwesties, enzovoorts. En het helpt onze ICT-specialisten gemotiveerd en betrokken te blijven bij de gezamenlijke resultaatcreatie.

Waarom Agile toepassen?

Vaak passen we agile toe voor het creëren van het gewenste systeem en om de resultaten te maximaliseren. Traditionele modellen worden meestal ingezet als daarom specifiek wordt verzocht door de klant. In het gebruikelijke agile proces “Iteratieplanning – Implementatie – Levering – Documentatie” zijn online vergaderingen cruciaal, vergaderingen per iteratie, minimum eenmaal per week, presentatiesessies tijdens de oplevering en ook speciale vergaderingen om terug te kijken, te evalueren en te leren.

Advisering

De beginfase van analyse & planning

In de beginfase identificeren we het strategische doel dat de klant wil bereiken, analyseren we kansen, identificeren we uitdagingen en de interne mogelijkheden.
We zorgen ervoor dat de verwachtingen van klanten worden erkend en volledig worden begrepen.

Ontwerp en modellering

Verdere analyse leert ons om de servicewaarde en het economische impactonderzoek vast te stellen, vergezeld van een onderzoek naar de marktsituatie en de dynamiek ervan. Door een gedetailleerde analyse van de markt en de concurrentie maken we een onderscheidende strategie voor de gewenste oplossing.

Afstemmen op organisatorische processen

We begrijpen het belang van afstemming op bestaande organisatorische processen. 
Bovendien zorgen we ervoor dat de organisatie beschikt over de vereiste financiële, menselijke en andere middelen met mogelijkheden om een ​​nieuwe productoplossing of -verbetering te leveren.

Gebruik maken van de nieuwste technologieën en servicestrategie

Men moet een expert zijn in deze steeds veranderende IT-wereld om de geschikte technologieën die uw bedrijf nodig heeft op de shortlist te zetten. Om de verschillen en de impact van uw keuzes uit te leggen. Wij passen ons aan de beslissingen van onze klanten aan en doen alles om de gewenste kwaliteit op tijd te leveren en binnen het budget. Een uitgebreide analyse levert de juiste keuze van strategie. En een actieplan, waarbij de exacte functionaliteiten van het gewenste product/ oplossing en de details van de implementatie en promotie ervan worden geschetst.

Beginnen met een pilot: proof of the pudding

De keuze van een softwareleverancier is een belangrijk punt voor een klant. Daarom bieden we een nieuwe klant altijd een pilot van 1 of 2 weken aan. We kunnen tientallen presentaties maken, talrijke referenties geven en een reeks interviews afnemen, maar een praktische samenwerking toont altijd de beste situatie. Een pilot stelt u in staat om de match te beoordelen met betrekking tot technieken, methoden, aanpak en vooral de communicatie tussen de klant en leverancier.

Hoe we plannen

We plannen altijd vooraf een intensieve kennismaking van onze teamleden met die van de klant. Taakregistratie en versiebeheer, duidelijke en transparante processen, sterke communicatie-afspraken, acceptatiecriteria, testprotocollen, infrastructurele problemen, releasemanagement en processen – dit alles moet strikt worden besproken, goedgekeurd, vastgelegd en nageleefd gedurende het project.

Hoe we communiceren

Periodieke bijeenkomsten van onze teamleden met de klant ter plaatse zijn noodzakelijk voor een succesvolle samenwerking. Het helpt bij het creëren van vertrouwen, het verkrijgen en vernieuwen van informatie over de pijplijn van potentiële projecten, architectonische details, demonstratie van interne infrastructuur, gezamenlijke infrastructurele kwesties, enzovoorts. En het helpt onze ICT-specialisten gemotiveerd en betrokken te blijven bij de gezamenlijke resultaatcreatie.

Waarom Agile toepassen?

Vaak passen we agile toe voor het creëren van het gewenste systeem en om de resultaten te maximaliseren. Traditionele modellen worden meestal ingezet als daarom specifiek wordt verzocht door de klant. In het gebruikelijke agile proces “Iteratieplanning – Implementatie – Levering – Documentatie” zijn online vergaderingen cruciaal, vergaderingen per iteratie, minimum eenmaal per week, presentatiesessies tijdens de oplevering en ook speciale vergaderingen om terug te kijken, te evalueren en te leren.

De beginfase van analyse & planning

In de beginfase identificeren we het strategische doel dat de klant wil bereiken, analyseren we kansen, identificeren we uitdagingen en de interne mogelijkheden.
We zorgen ervoor dat de verwachtingen van klanten worden erkend en volledig worden begrepen.

Ontwerp en modellering

Verdere analyse leert ons om de servicewaarde en het economische impactonderzoek vast te stellen, vergezeld van een onderzoek naar de marktsituatie en de dynamiek ervan. Door een gedetailleerde analyse van de markt en de concurrentie maken we een onderscheidende strategie voor de gewenste oplossing.

Afstemmen op organisatorische processen

We begrijpen het belang van afstemming op bestaande organisatorische processen. 
Bovendien zorgen we ervoor dat de organisatie beschikt over de vereiste financiële, menselijke en andere middelen met mogelijkheden om een ​​nieuwe productoplossing of -verbetering te leveren.

Gebruik maken van de nieuwste technologieën en servicestrategie

Men moet een expert zijn in deze steeds veranderende IT-wereld om de geschikte technologieën die uw bedrijf nodig heeft op de shortlist te zetten. Om de verschillen en de impact van uw keuzes uit te leggen. Wij passen ons aan de beslissingen van onze klanten aan en doen alles om de gewenste kwaliteit op tijd te leveren en binnen het budget. Een uitgebreide analyse levert de juiste keuze van strategie. En een actieplan, waarbij de exacte functionaliteiten van het gewenste product/ oplossing en de details van de implementatie en promotie ervan worden geschetst.

Belangrijke succesfactoren bij het werken met een leverancier van softwareontwikkeling

Als je outsourcing overweegt van je softwareontwikkeling dan is het best een uitdaging om projecten op afstand te volgen. Er zijn verscheidene aspecten van outsourcing die goed kunnen gaan, maar er kunnen ook zaken helemaal misgaan. Wat zijn deze aspecten en hoe kun je ze omzetten van een risico van teleurstelling naar een voorwaarde voor succes? Onze whitepaper geeft inzicht in de belangrijkste succesfactoren om outsourcing ook voor uw bedrijf een meerwaarde te geven.

Wil je meer leren?