Home/Nieuws en kennis/Nieuws en blogs/Tekort aan IT’ers in Nederland, hoe kom je aan goede IT’ers?

Tekort aan IT’ers in Nederland, hoe kom je aan goede IT’ers?

Het tekort aan ICT’ers in Nederland is al groot, maar zal in de komende decennia naar alle waarschijnlijkheid nog verder oplopen. Een rapport van BCG heeft het zelfs over een tekort van ruim 50.000 IT-professionals in 2054. Dit heeft natuurlijk ook serieuze gevolgen voor IT-bedrijven. Circa de helft heeft nu al moeite om vacatures in te vullen. Wat kun je als bedrijf doen om toch aan goede ICT’ers te komen? En welke rol is hierbij weggelegd voor outsourcing?Programmeur aan het werk

Voorbijgestreefd door Azië

Een belangrijke oorzaak voor de schaarste aan hoogopgeleide ICT’ers in Nederland en Europa is de concurrentie van andere landen. Die concurrenten komen tegenwoordig vooral uit Azië. Naties als China, Taiwan en Zuid-Korea hebben zich veel eerder op de IT gericht dan Europese staten en beschikken inmiddels over een heel leger hoogopgeleide ICT-professionals. Daarnaast geven veel IT-bedrijven aan dat Nederlandse ICT’ers vaak niet beschikken over de benodigde competenties, zeker als het aankomt op complexe deelvakgebieden zoals software-ontwikkeling.

Het vinden van IT’ers wordt lastiger

Het tekort aan ICT’ers is natuurlijk goed nieuws voor hoogopgeleide en talentvolle IT-professionals. Er liggen uitstekende kansen op mooie functies, terwijl ook hun financiële onderhandelingspositie verbetert. Voor IT-bedrijven betekent de schaarste aan ICT’ers echter dat ze veel meer moeite moeten doen om de juiste professionals binnen te halen. Je vist immers met zijn allen in een betrekkelijk kleine vijver. Dit betekent dat je wat extra’s te bieden moet hebben om mensen juist voor jouw bedrijf te laten kiezen.

Interessant voor ICT’ers?

Er zijn wel een aantal manieren waarop jouw bedrijf zich kan onderscheiden van de massa. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden en aantrekkelijke werkplekken (in de binnenstad van Amsterdam tussen de hotspots is een belangrijk criterium voor jonge IT’ers). Verder kun je denken aan hoge salarissen, vaste contracten, doorgroeimogelijkheden, opleidingsmogelijkheden en het actief doen aan employer branding of het scheppen van goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Toch kunnen lang niet alle bedrijven aan deze voorwaarden voldoen en moet je op zoek naar alternatieven.

Outsourcing als oplossing voor het tekort aan ICT’ers

Zelfs voor aantrekkelijke bedrijven die de bovengenoemde assets in huis hebben, is het tegenwoordig bijna onmogelijk om aan goede IT’ers te komen via traditionele wervingskanalen zoals het uitschrijven van personeelsadvertenties. Veel experts zien het uitbesteden van IT-taken namelijk als het beste medicijn tegen de schaarste aan vakmensen. Outsourcing geeft je immers ook toegang tot kandidaten en expertise buiten de grenzen van je eigen regio of land. Maar welke vorm van outsourcing werkt in de praktijk het beste? We tonen het aan de hand van de onderstaande aandachtspunten.

Ontwikkel een duidelijke strategie

Om outsourcing goed te laten verlopen, is het allereerst van belang om in overleg met je outsourcingspartner een goede strategie te ontwikkelen. Hierin brengen de partijen de belangrijkste knelpunten, wensen, behoeften en bijzonderheden van het bedrijf in kaart.

Duidelijkheid en open contact

Natuurlijk is het belangrijk dat je cruciale afspraken en de financiële en juridische details van de samenwerking met een outsourcingspartner goed regelt en vastlegt. Toch zit het succes van outsourcing hem meestal niet in vuistdikke contracten. Wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking zijn de belangrijkste succesfactoren. Een goed partnerschap valt of staat namelijk met transparantie en eerlijke communicatie.

Zorg daarom voor open contact en probeer een klik tussen beide partijen te realiseren. Heb ook oog voor de belangen van de leverancier (denk bijvoorbeeld aan een redelijke marge voor de partij waarmee je in zee gaat). Outsourcen is namelijk samenwerken!

Breng je behoeften duidelijk in kaart

Bij het zoeken naar een goede outsourcingspartner is het belangrijk om eerst precies in kaart te brengen wat je precies nodig hebt. Welke expertise en specialiteiten moeten de IT’ers die ik inhuur beheersen? Voor welke bedrijfsprocessen heb ik welk type mensen nodig? Wat is mijn budget? En wat is de scope van het project dat wordt uitbesteed? Door deze zaken vooraf goed in kaart te brengen, vergroot je de kans op een goede match en succesvolle samenwerking aanzienlijk.

De efficiëntie van outsourcing

Het werken met een goede outsourcingspartij maakt jouw bedrijf efficiënter en flexibeler. Je kunt taken uitbesteden die specifieke kennis vereisen, niet direct je corebusiness zijn en steeds lastiger te combineren zijn met de dagelijkse bedrijfswerkzaamheden. Outsourcen kan daarom vaak leiden tot een flexibilisering van het dienstenaanbod.

De specialisten die voor outsourcingsbedrijven werken, houden zich doorgaans bezig met een veelvoud aan projecten voor een breed spectrum aan organisaties. Hierdoor kennen ze de fijne kneepjes van het vak en zijn ze op de hoogte van de belangrijkste technische en commerciële ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Deze mensen in huis halen via reguliere wervingskanalen is in het huidige marktklimaat zowel qua geld als tijd een enorm intensieve en welhaast ondoenlijke klus.

Welke vorm van outsourcing kies ik?

Er zijn natuurlijk diverse vormen van outsourcing. Wat is uiteindelijk de beste vorm om adequaat in te spelen op het tekort aan ICT’ers?

  • Detachering is de minimaalste vorm van outsourcing. Je houdt als klant zelf het beheer en de aansturing van een project in de hand, terwijl de outsourcingspartij verantwoordelijk blijft voor de training en opleiding van de IT’er.
  • Out-tasking gaat een stapje verder en behelst het overdragen van een specifieke taak aan een gespecialiseerde partij. Out-tasking is nuttig voor bedrijven die door bijvoorbeeld snelle groei in rap tempo een bepaalde nieuwe dienst willen afnemen, maar is veel minder geschikt voor het implementeren en coördineren van grote en veelzijdige projecten.
  • Bij standaard outsourcing wordt een geheel proces uitbesteed aan een externe partij tegen service levels. Een prima manier om de juiste ICT’ers te vinden bij een gering aanbod aan digitale vaklui.
  • Offshoring of nearshoring is de gangbare termijn voor outsourcen naar het buitenland. Bij offshoring verplaats je de werkzaamheden naar verafgelegen landen (denk bijvoorbeeld aan callcenters in India of softwareproductie in China), terwijl je bij nearshoring uitwijkt naar dichterbijgelegen landen als Hongarije, Roemenië of Rusland. Nadelen van offshoring zijn wel de grote verschillen in taal, cultuur en tijden. Dit kan lastig zijn op het gebied van communicatie; bij nearshoring zijn deze verschillen veel minder aanwezig. Het is dus wel belangrijk om je vooraf goed te verdiepen in verschillen tussen diverse landen als je een project wilt uitbesteden aan een buitenlandse partij. Offshoring en met name nearshoring zijn prima manieren om snel de juiste expertise in huis te halen bij een tekort aan ICT’ers in jouw werkgebied. Een bijkomend voordeel is dat je bij deze vorm van outsourcing ook bespaart op loon- en projectkosten.
  • Een constructie die we tegenwoordig ook veel zien is het shared service centrum. Het idee is dat bedrijven de vraag bundelen en gezamenlijk een centrum opzetten dat diensten verstrekt aan alle deelnemers.

Conclusie

De verwachting is dat het tekort aan ICT’ers voorlopig nog wel even blijft en de komende jaren zelfs nog wat verder zal oplopen. Zelfs als je extra aandacht besteedt aan zaken als human resources, recruitment, secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden wordt het moeilijk om vacatures in te vullen of de juiste mensen in dienst te nemen voor een specifiek project.

Het is dus verstandig om bij het werven van IT’ers buiten de gebaande paden van traditionele wervingsmethoden te denken. Outsourcing wordt meer en meer de meest gerichte, en vaak enige, methode om capaciteitsproblemen op te lossen die voortkomen uit de combinatie van een tekort aan ICT’ers en een groeiend projectaanbod. Vooral standaard outsourcen, offshoring en nearshoring bieden uitstekende kansen om toch snel, effectief en betrekkelijk goedkoop de juiste kennis en expertise in huis te halen voor jouw IT-project of innovatietraject.

Ben je nieuwsgierig naar wat E-ngineers op het vlak van outsourcing en IT-expertise voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ga terug

Geïnteresseerd?