Home/Nieuws en kennis/Nieuws en blogs/Software development outsourcing, zo doe je dat succesvol

Software development outsourcing, zo doe je dat succesvol

Outsourcing is nog steeds een belangrijke en populaire werkwijze binnen het (inter)nationale bedrijfsleven. Het opent vaak de deur voor innovatieve oplossingen en levert niet zelden operationele besparingen op. Vooral innovatieve en specialistische ICT-taken, zoals bijvoorbeeld app development, komen vaak in aanmerking voor IT-outsourcing.

Maar succesvolle vormen van software development outsourcing behelzen in de praktijk veel meer dan alleen het simpelweg uitbesteden van IT-diensten. Software development outsourcing is steeds vaker het startpunt van een langdurige relatie met een IT-partner die het pad effent naar continue bedrijfsinnovatie.

Maar hoe geef je het uitbesteden van softwareontwikkeling in de praktijk vorm? Wat zijn de voordelen van outsourcing ten opzichte van in-house ontwikkelen? En wat zijn de haken en ogen die een succesvolle samenwerking in de weg kunnen staan? In dit artikel laten we het zien en tonen we hoe u software development outsourcing in de praktijk succesvol aanpakt.

Outsourcing versus in-house

Er zijn diverse redenen waarom veel bedrijven de voorkeur geven aan software development outsourcing boven het in-house ontwikkelen van apps en nieuwe weboplossingen. We zetten de belangrijkste even op een rijtje.

  • Outsourcing levert schaalvoordelen op. De ingehuurde partij beschikt over specialistische kennis die het bedrijf zelf vaak niet in huis heeft. Omdat de IT-specialisten ook voor andere bedrijven werken, zijn ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van IT-development.
  • Software development outsourcing zorgt voor risicospreiding bij zeer uitdagende en dure projecten.
  • Outsourcing is een manier om te besparen op dure investeringen. De specialisten zorgen voor de constante vernieuwing en bijsturing van het IT-netwerk. Zo kan het bedrijf zich volledig concentreren op zijn kerncompetenties. Bovendien hoeft u niet zelf te investeren in materiaal en software. Outsourcen naar het buitenland brengt bovendien vaak lagere arbeidskosten en een gunstiger belastingklimaat met zich mee.
  • Software development outsourcing biedt veel ruimte voor maatwerk. U kunt gemakkelijk en voor een flexibele periode een specialist inhuren die een heel specifiek en wellicht verder nooit meer voorkomend probleem oplost. Aanbod en behoefte kunnen dus nauwkeurig op elkaar worden afgestemd.
  • Met outsourcing kunt u IT-professionals bereiken die lokaal schaars of helemaal niet beschikbaar zijn.

De belangrijkste voordelen van een in-houseteam zijn natuurlijk de continue beschikbaarheid (dat kan zeker in een noodgeval handig zijn) van de werknemers en het feit dat de unieke creaties die deze mensen voortbrengen op het gebied van app- en webdevelopment binnenshuis blijven en niet voor concurrenten beschikbaar zijn. Door geen gebruik te maken van IT-outsourcing, lever je als bedrijf wel een stukje flexibiliteit in.

De bouwstenen voor succesvolle software development outsourcing

Na lang nadenken bent u er eindelijk uit: outsourcing is de beste manier om de ontwikkeling van uw IT-netwerk vorm te geven en de digitale infrastructuur up to date te houden. Maar wat zijn dan de succesfactoren die ervoor zorgen dat software development outsourcing werkt en voldoet aan al uw hooggespannen verwachtingen?

1. Besteed aandacht aan de ontwerpfase

Om software development outsourcing goed te laten verlopen, is het allereerst van belang om voldoende aandacht te besteden aan de ontwerpfase. Hierin brengen de partijen de belangrijkste knelpunten, wensen, behoeften en bijzonderheden van het bedrijf in kaart.

Belangrijk, want alleen zo ontwikkelt u een goed doortimmerde strategie die zorgt voor optimaal resultaat en belangrijke risico’s afdekt. Een zogenoemd design document is een goede blauwdruk voor wat er gebouwd en ontwikkeld moet worden.

2. Duidelijkheid en open contact

Natuurlijk is het belangrijk dat u cruciale afspraken en de financiële en juridische details goed vastlegt in een contract. Toch zit het succes van software development outsourcing hem meestal niet in vuistdikke, dichtgetimmerde contracten. Wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking zijn de belangrijkste succesfactoren. Een goed partnerschap valt of staat met transparantie en eerlijke communicatie.

Zorg daarom voor open contact en probeer een klik tussen beide partijen te realiseren. Heb ook oog voor de belangen en wensen van de leverancier (denk bijvoorbeeld aan een redelijke marge voor de partij waar u mee samenwerkt). Software development outsourcing doe je immers samen!

3. Stel de juiste vragen

Software development outsourcing draait grotendeels om het stellen van de juiste vragen.

Is de leverancier die u op het oog hebt flexibel?

Zijn ze op de hoogte van de laatste technologische mogelijkheden en trends (denk bijvoorbeeld aan zaken als rapid application development) op het gebied van app-, web- en IT-development?

Hoeveel expertise heeft een potentiële outsourcingspartij op het steeds belangrijker wordende domein van DevOps?

Hebben ze cyberveiligheid hoog in het vaandel staan?

En welke procedures worden er gehanteerd om de continuïteit van een project te waarborgen?

Dit zijn vragen die de kern van de zaak raken en medebepalend zijn voor het succes van software development outsourcing.

software ontwikkeling

4. IT-development: kennis is kwaliteit

Competenties als IT- en webdevelopment vallen of staan natuurlijk met technische kennis. Een brede blik op het werkveld en veel samengebalde expertise zijn dan ook belangrijke assets voor een IT-outsourcingsbedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van gesofisticeerde apps en weboplossingen.

Een bedrijf als E-ngineers leidt specialisten bijvoorbeeld op om te werken binnen een structuur waarin ze actief competenties kunnen inbrengen. Zo kunnen ze u oplossingsgericht helpen bij al uw projecten of zelfs complete projecten voor u uitvoeren.

Door ervaring op te doen met veel verschillende projecten en de collectieve kennis van alle werknemers en partners gericht in te zetten, vergroot je de collectieve kennis binnen de organisatie.

Op die manier wordt het gemakkelijker om een keur aan problemen op te lossen en met innovatieve ideeën en plannen voor de dag te komen. Houd geregeld brainstormsessies en meetings die iedereen in staat stellen om te laten zien waar hij of zij aan werkt, met welke uitdagingen iemand te maken heeft en hoe hij die te lijf is gegaan.

5. Screen op technologische kennis

Of het nu gaat om financiële dienstverlening, telecommunicatie, e-commerce, retail of logistiek; het belang van slimme IT-oplossingen als applicatie-ontwikkeling en DevOps-projecten neemt in vrijwel alle sectoren toe. Het succes van software development outsourcing hangt dan ook nauw samen met de technische kennis die de ingehuurde partij in huis heeft.

Schep daarom altijd vooraf duidelijkheid over de precieze competenties die uw partnerpartij te berde brengt. Idealiter kan die uit de voeten met het ontwikkelen van geavanceerde apps voor een breed scala aan verschillende taken. Denk bijvoorbeeld aan tools voor beheer, inspectie en tracking, onafhankelijke portalen, mobiele oplossingen (belangrijk omdat we steeds meer doen op smartphones of tablets) en innovatieve bedrijfsoplossingen.

Goede software development outsourcing zorgt ervoor dat alle onderdelen van uw IT-infrastructuur, dus van back- tot frontend en van het maken tot implementeren van geavanceerde softwaresystemen, in bekwame handen zijn. Werk uitbesteden aan echte topspecialisten leidt dan ook vaak tot significante kwaliteitswinst.

6. Betrek externe medewerkers bij het bedrijf

Het betrekken van externe werknemers bij de dagelijkse bedrijfspraktijk is een ander ingrediënt van een succesvol outsourcingsrecept. Behandel ze als volwaardige medewerkers van het team en betrek ze bij belangrijke bedrijfsbeslissingen.

Zo krijgen externe medewerkers vanzelf affiniteit met uw bedrijf en groeit het gevoel dat ze worden gewaardeerd door de opdrachtgever. Meer betrokkenheid, een extra dosis enthousiasme en een beter begrip van de ins en outs van het bedrijf; het zijn zaken die externe professionals inspireren en aanzetten tot betere resultaten.

7. Meet en test

Meten en testen zijn onontbeerlijke grootheden als u zaken als app- en webdevelopment uitbesteedt aan een externe partij. Een goede testomgeving stelt u in staat om eventuele problemen of bugs in een vroeg stadium op te sporen en te verhelpen.

Dit kan bijvoorbeeld door bij het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties middels rapid application development gebruik te maken van low- en no-codeplatforms. Dergelijke systemen maken gebruik van visuele builders en vereisen weinig complex programmeerwerk. De prototypes kunnen bovendien in vrijwel elk stadium van het ontwerpproces worden aangepast en bijgesteld.

Een pilot is ook een prima manier om een match tussen bedrijf en outsourcingspartij tot stand te brengen. De pilotfase geeft een bedrijf de kans om zaken als gebruikte technieken, methoden en de communicatie tussen klant en leverancier te beoordelen. Een praktische samenwerking zegt uiteindelijk meer dan gelikte presentaties of een waslijst aan referenties.

Aan de slag met software development outsourcing

De vraag of het uitbesteden van softwareontwikkeling de beste keuze is voor uw bedrijf hangt natuurlijk deels af van uw wensen en doelstellingen. Maar het is duidelijk dat outsourcing duidelijk voordelen biedt op het vlak van kostenbesparing, flexibiliteit en schaalbaarheid.

Zorg wel altijd voor transparantie, duidelijke afspraken en een open contact met de externe partij. Let bij het kiezen van een goede outsourcingspartner ook op de reputatie, technische competentie, specifieke vaardigheden en het trackrecord van een IT-bedrijf.

Een goede partner biedt een breed spectrum aan ontwikkelingsdiensten en is in staat om uw IT-infrastructuur op een slimme en goede manier te stroomlijnen. Zo blijft uw bedrijf altijd in digitale topconditie en kunnen vaste werknemers zich probleemloos blijven focussen op de corebusiness van de organisatie.

Ga terug

Geïnteresseerd?